22.01 2018

EVS 812-4:2018...

on alates jaanuarist 2018 jõustunud seitsme aasta taguse tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuete EVS 812-4:2011 uuendus.
Standardi uuenduse on koostanud Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Andres Mäll ning heakskiidu andnud EVS/TK 05.
Standardi uuenduse peamised muudatused on järgmised:
– on muudetud tuletõkkesektsioonide moodustamist piirpindala järgi, kus tulenevalt tuleohutusklassist (TP), tuleohuklassist, korruselisusest ja tulekaitsetasemest on muudetud piirpindala suurust ning senisest enam võimaldatud määratleda tulekaitsetase ja piirpindala kaalutluste alusel. Oluliselt on vähendatud piirpindala (100m²) I tulekaitsetaseme puhul eesmärgiga kohustada enamikul juhtudel paigaldada tööstus- ja laohoonetesse lisaks tulekustutitele ka vähemalt tulekahjusignalisatsioonisüsteem tulekahju kiireks avastamiseks ja sellest teavitamiseks;
– kogu standardi teksti on korrigeeritud ja muudetud. Paljud ebaolulised ja praktikas mitte rakendamist leidnud või mitmeti tõlgendatavad nõuded on välja jäetud või asendatud;
– suitsueemaldusavade kogupidalad suitsutõrje arvutuses määratakse materjalide eripõlemiskoormuste alusel;
– uue jaotisena on määratletud nõuded tööstuslikele telk-ehitistele.
See standard toetub siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ja täpsustab selle nõudeid oma käsitlusala kohaselt.
EVS 812-4:2018 eelvaade

09.12 2017

Poodlemine jätkub hoogsalt, ehk...

…“Tallinna kaubamaja uus kuub”. Enamus tarbijaid sööb silmadega, nii ongi järjekordne uus pakend ikka Teile. Kultuurilehe “Sirp” Elo Kiiveti artikkel: Tallinna kaubamaja uus kuub

Arhitektuurivõistluse võidutöö pälvis arhitektuuribüroo OÜ DAGOpen, tööga: City Break
Võidutöö autoriteks on kuueliikmeline rahvusvaheline meeskond – Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru, Anne Vingisar, Jose De la Peña Gómez Millán, Jose A Pavón Gonzalez ja Myriam Rego Gómez.

27.09 2017

Betooniühing alustab...

… oma koolituskavaga 28.09.2017 TTÜ lektor Johannes Pello juhendamisel projekteerijatele suunatud teemaga: “Betoonist plaatkonstruktsioonide läbisurumiskandevõime”. Kogu koolituskava ja toimumispaigad vt. pdf-faili koolituskalendrist.

10.07 2017

Toom Tekstiili tööstushoone sarikapidu

…toimus reedel 07.07.2017. Põhilised hoone juurdeehituse kandekonstruktsioonid ja seinad on juba püstitatud.
Meeleheaks korraldati ehitajatele traditsiooniline söögilaud.

Loe ka ajalehe Sakala 7. juuli artiklit: Toom Tekstiil saab sügiseks kolm uut hoonet või vt. pdf.

28.04 2017

Jūrmala – puitarhitektuuri pärl!

…esitleb “Postimees” oma 27.04.2017 artiklis: Jūrmala – puitarhitektuuri pärl!” naabervabariigis asuva linna iseloomulikke arhitektuuristiile, mida esindavad 23 riikliku ja kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestist ning soovitab seda kõike koha peal nautima minna.